×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/07/01 - 09:48
  • بازدید : 186
  • تعداد بازدیدکننده : 185
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت چاقی و اضافه وزن در کودکان

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت چاقی و اضافه وزن در کودکان روز سه شنبه مورخ 1400/06/30 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان برگزار گردید.

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت ثبت چاقی و اضافه وزن در کودکان با حضور مسئول اصلی ثبت جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری، کارشناسان برنامه ثبت و همچنین تیم کنترل کیفی دانشگاه روز سه شنبه مورخ  1400/06/30 برگزار گردید.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار عمومی
  • گروه خبری : 108362
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب