×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

دکتر امیرحسین حسینی:

فوق تخصص گوارش و تغذیه کودکان

مدیر مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید بهشتی

سامانه علم سنجی

تلفن تماس: 02122257997

آدرس ایمیل: amir1981hosseini@gmail.com

 

تنظیمات قالب