×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دکتر فرید ایمان زاده:

فوق تخصص گوارش و تغذیه کودکان

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید بهشتی

سامانه علم سنجی

تلفن تماس: 02122257997

آدرس ایمیل: drimanzadeh@yahoo.com

 

تنظیمات قالب