×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/08/11 - 12:28
  • بازدید : 225
  • تعداد بازدیدکننده : 223
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت نارسایی کبد در کودکان

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت نارسایی کبد در کودکان روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 در سالن کنفرانس برگزار گردید.

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت نارسایی کبد در کودکان با حضور آقای دکتر حسینی مسئول اصلی ثبت، کارشناسان برنامه و همچنین تیم کنترل کیفی دانشگاه  روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 برگزار گردید.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار عمومی
  • گروه خبری : 109611
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب