×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

دکتر علی اکبر سیاری:

متخصص اطفال

فوق تخصص گوارش

رئیس مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید بهشتی

سامانه علم سنجی

تلفن تماس: 02122257997

آدرس ایمیل: drsayyari@hotmail.com

تنظیمات قالب