×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، بیمارستان کودکان مفید، ساختمان اداری، طبقه سوم، مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان

شماره تلفن    22257997   و یا    09353916452 (پیامک)

شماره فاکس:  22275248 - 26406014

آدرس ایمیل: pghnrc@sbmu.ac.ir

 

تنظیمات قالب