×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/06/24 - 12:30
  • بازدید : 30
  • تعداد بازدیدکننده : 29
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
جلسه کنترل کیفی برنامه های ثبت

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیک و بیوپسی کبد در کودکان

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیک و بیوپسی کبد در کودکان روز سه شنبه مورخ ١٤٠٠/٠٦/٢٣ در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان برگزار گردید.

جلسه کنترل کیفی برنامه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیک و بیوپسی کبد در کودکان با حضور مسئول اصلی ثبت جناب آقای دکتر دارا، کارشناسان برنامه ثبت و همچنین تیم کنترل کیفی دانشگاه روز سه شنبه مورخ  1400/06/23 برگزار گردید.

  • گروه خبری : اخبار عمومی
  • گروه خبری : 108122
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب