×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

الویت های پژوهشی گوارش و کبد

تدوین رجیستری:

  •  بیماری التهابی روده در کودکان
  • رجیستری مسمومیت با سرب در کودکان
  • رجیستری پروسیجرهای گوارشی
  • بیماری سلیاک
  • نارسایی حاد کبد
  • کبد چرب
  • هپاتیت اتوایمیون
  • بیماری ویلسون

اختلال دفع مدفوع:

 بررسی بی اختیاری دفع مدفوع در دبیرستان های تهران

بررسی اختلالات روان پزشکی در بی اختیاری دفع مدفوع

بررسی نقش سونوگرافی در مقایسه با توشه رکتال در یبوست عملکردی و بی اختیاری دفع مدفوع

تنظیمات قالب