×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت های پژوهشی

 

1. سوء تغذیه

2. سوء تغذیه بیمارستانی و تدوین الگوی درمانی سوء تغذیه در بیماری های مزمن ( بدخیمی ها/ فیبروز کیستیک/...)

3. چاقی

4. تغذیه در بیماریهای مزمن (سلیاک/ سوختگی/سرطان/ IBD/CF/ بیماریهای کبدی/ بیماران جراحی/  بیماری های تنفسی)

5. تغذیه در بخش های ویژه:PICU/NICU

6. تدوین رجیستری ( بیماری التهابی روده در کودکان –کلستاز نوزادی –رجیستری مسمومیت با سرب-رجیستری پروسیجرهای گوارشی-چاقی-بیماری سلیاک- اسهال مزمن)

7. بررسی مکمل های غذایی موجود در بازار دارویی ایران

8. بررسی نقش ویتامین دی در بیماریها

تنظیمات قالب