×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 طرح های پژوهشی:

شماره

عنوان طرح

مجری اصلی

1

مقایسه اثر شربت پلی اتیلن گیلکول با شربت لاکتولوز در کودکان 1 تا 15 سال مبتلا به یبوست مزمن عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا و همکاران

2

بررسی فراوانیHLA DQ 2, DQ8 و سایر آلل های ژنی در کودکان مبتلا به بیماری سلیاک مراجعه کننده به کلینیک گوارش کودکان مفید

دکتر نقی دارا و همکاران

3

بررسی اثربخشی گاستروستومی به شیوه ی اندوسکوپیک در شیر خواران و کودکان بستری در بیمارستان کودکان مفید طی سالهای 97-1391

دکتر نقی دارا و همکاران

4

بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با بی اختیاری مدفوعی در نوجوانان دبیرستان های شهر تهران

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران

5

بررسی مکمل های ویتامین و مینرال کودکان موجود در بازار از نظر تطابق آنها با استاندارد های ایران

دکتر علی اکبر سیاری و همکاران

6

بررسی اثر مکملیاری اسیدهای چرب امگا-3 بلند زنجیر برمحتوای چربی و سفتی کبد، مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی در کودکان مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی

دکتر بهشته النگ و همکاران

7

استاندارد سازی ابزارNutriCHEQ برای شناسایی کودکان 3-1 سال در معرض خطر تغذیه ای

دکتر بهشته النگ و همکاران

8

مقایسه اثر اضافه کردن اکتروئوتاید به درمان استاندارد خونریزی گوارشی غیر واریسی بر کاهش زمان خونریزی در کودکان

دکتر بهادر میررحیمی و همکاران

9

بررسی الگوی آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی در کودکان مبتلا به بیمار ی مزمن کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا و همکاران

 

10

تعیین فراوانی سطح سرب غیر طبیعی در کودکان مراجعه کننده با درد شکم به کلینیک گوارش در بیمارستانهای کودکان مفید و لقمان حکیم طی سال 1397

دکتر حسین حسنیان و همکاران

11

تعیین فراوانی سطح سرب غیر طبیعی در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به کلینیک گوارش در بیمارستانهای کودکان مفید و لقمان حکیم طی سال 1397

دکتر نسیم زمانی و همکاران

12

بررسی تاثیر جنسیت و سابقه فامیلی دیابت نوع 2 بر رابطه میان میزان فروکتوز دریافتی از طریق رژیم غذایی و بروز سندرم متابولیک در کودکان

دکتر پروین میرمیران و همکاران

13

مقایسه اثربخشی روش تغذیه ایی انترال زودرس با سایر روش‌های تغذیه ایی در بیماران نیازمند به ونتیلاتور

دکتر نقی دارا و همکاران

14 ثبت بیماریهای  التهابی روده کودکان

دکتر علی اکبر سیاری و همکاران

15 راه اندازی سامانه ثبت مسمومیت با سرب در کودکان ایرانی دکتر فرید ایمان زاده و همکاران
16

راه اندازی سامانه ثبت ارزیابی وضعیت سوءتغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان های کشور (ماه تا 18سال)

دکتر بهشته النگ و همکاران
17

راه اندازی سامانه ثبت ارزیابی بیماری کبد چرب در کودکان ایران

دکتر بهشته النگ و همکاران
18

راه اندازی سامانه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیکPEDS-CORI )سیستم پایگاه داده های اندوسکوپی اطفال- پژوهشی بالینی نتایج بالینی) و بیوپسی کبد در کودکان در ایران

دکتر نقی دارا  و همکاران
19

راه اندازی سامانه ثبت ارزیابی چاقی و اضافه وزن در کودکان ایران

دکتر علی اکبر سیاری و همکاران

20

راه اندازی سامانه ثبت بیماری ویلسون در کودکان

دکتر پژمان روحانی و همکاران
21

راه اندازی سامانه ثبت بیماری هپاتیت اتوایمیون در کودکان

دکتر پژمان روحانی و همکاران
22

راه اندازی نظام ثبت نارسایی حاد کبد در کودکان و شیرخواران در ایران

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران

23

بررسی عوارض گاستروستومی و عوامل مرتبط با آنها در کودکان بستری در بیمارستان کودکان مفید

دکتر نقی دارا  و همکاران
24

غربالگری بیماری سلیاک در خانواده های کودکان مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید

دکتر کتایون خاتمی و همکاران
25

بررسی میزان تاخیر در ارائه مراقبتهای پرستاری

دکتر فراهانی و همکاران
26

بررسی دانش و نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشکده های پرستاری و مامایی شهر تهران در ارتباط با سرقت علمی سال

دکتر فراهانی و همکاران
27

بررسی میزان شیوع کاهش تراکم استخوان و عوامل خطر مرتبط با آن در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن دستگاه گوارش و پانکراس در بیمارستان کودکان مفید

دکتر نقی دارا  و همکاران
28

بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر تغییرات Fractional exhalation Nitric Oxide (FeNO)، علائم ریوی و ایندکس توده بدنی (BMI) در بیماران فیبروز کیستیک

دکتر صدر  و همکاران
29

بررسی حضور گرانول های ائوزینوفیل با استفاده از CCR3 و MBP در نمونه های بیوپسی مری بیماران مشکوک به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک

دکتر مهرناز مصداقی و همکاران
30

بررسی حضور گرانولهای ائوزینوفیل براساس مارکرهای CCR3 و MBP در بیوپسی کولون بیماران مشکوک به کولیت ائوزینوفیلیک

دکتر مهرناز مصداقی و همکاران
31

مقایسه روش بیهوشی با لوله گذاری تراشه و بدون لوله گذاری تراشه در کودکان زیر دو سال کاندید آندوسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر رضوی و همکاران
32

بررسی اثربخشی ریسپریدون در درمان یبوست عملکردی و بی اختیاری مدفوع ناشی از آن در کودکان بالای 4 سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی همراه و کودکان بدون اختلالات روانپزشکی همراه

دکتر زاهد و همکاران
33

بررسی ارتباط سطح کالپروتکتین مدفوع با exacerbtion تنفسی دربیماران سیستیک فیبروزیس قبل وبعد از درمان آنتی بیوتیکی

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران

 
34

مقایسه سطح پلاکت در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک مزمن قبل و بعد از ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران

 
35

بررسی شیوع کبد چرب و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان چاق مدارس تهران

دکتر فرید ایمان زاده و همکاران
36

بررسی روایی و پایایی ضایعات قرمز نقطه ای (Red spot lesions ) در آندوسکوپی بیماران سلیاک در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران 
37

بررسی میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری و عوامل مرتبط با ان در بیماران مبتلا به سلیاک

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران
38

بررسی رابطه سطح کالپروتکتین مدفوع با بیماری ائوزینوفیلیک روده قبل و بعد از درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سالهای 95-98

دکتر پژمان روحانی و همکاران
39

بررسی نقایص ایمنی اولیه و ژنتیک آنها در بیماری التهابی روده با شروع زودرس

دکتر چاوش زاده نظری و همکاران
40

بررسی اثربخشی داروی متفورمین در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

دکتر صانعی فرد و همکاران
41 ﺑررﺳﯽ اثربخشی ﻧﺑوﻻﯾز ﺳﺎﻟﯾن ھﺎﯾﭘرﺗوﻧﯾﮏ در ﮐﺎھش دوره اﻧﺗوﺑﺎﺳﯾون در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU) بیمارستان مفید دکتر طباطبایی عقدایی و همکاران
 
پایان نامه ها:

 

      

شماره

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

دانشجو

1

مقایسه اثر شربت پلی اتیلن گیلکول با شربت لاکتولوز در کودکان 1 تا 15 سال مبتلا به یبوست مزمن عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا

دکتر یسرا حق شناس

2

بررسی فراوانیHLA DQ 2, DQ8 و سایر آلل های ژنی در کودکان مبتلا به بیماری سلیاک مراجعه کننده به کلینیک گوارش کودکان مفید

دکتر نقی دارا

دکتر مینا نخبه زعیم

3

بررسی الگوی آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی در کودکان مبتلا به بیمار ی مزمن کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا

دکتر مهسا بشارت

4

بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با بی اختیاری مدفوعی در نوجوانان دبیرستان های شهر تهران

دکتر امیرحسین حسینی

دکتر سمانه صادقی

5 

مقایسه اثر اضافه کردن اکتروئوتاید به درمان استاندارد خونریزی گوارشی غیر واریسی بر کاهش زمان خونریزی در کودکان

دکتر بهادر میررحیمی

 

6

مقایسه اثربخشی روش تغذیه ایی انترال زودرس با سایر روش‌های تغذیه ایی در بیماران نیازمند به ونتیلاتور

دکتر نقی دارا

دکتر مهران موحد محمدی

7

غربالگری بیماری سلیاک در خانواده های کودکان مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید

دکتر کتایون خاتمی

دکتر راحله نبوی زاده

8

بررسی میزان شیوع کاهش تراکم استخوان و عوامل خطر مرتبط با آن در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن دستگاه گوارش و پانکراس در بیمارستان کودکان مفید

دکتر نقی دارا  

دکتر پرنیان جمشیدی

9

بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر تغییرات Fractional exhalation Nitric Oxide (FeNO)، علائم ریوی و ایندکس توده بدنی (BMI) در بیماران فیبروز کیستیک

دکتر صدر  

دکتر نفیسه فدوی

10

بررسی حضور گرانول های ائوزینوفیل با استفاده از CCR3و MBPدر نمونه های بیوپسی مری بیماران مشکوک به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک

دکتر مهرناز مصداقی

 سبا ابراهیمی

11

بررسی حضور گرانولهای ائوزینوفیل براساس مارکرهای CCR3و MBPدر بیوپسی کولون بیماران مشکوک به کولیت ائوزینوفیلیک

دکتر مهرناز مصداقی

ساقی خاتمی

12

بررسی اثربخشی ریسپریدون در درمان یبوست عملکردی و بی اختیاری مدفوع ناشی از آن در کودکان بالای 4 سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی همراه و کودکان بدون اختلالات روانپزشکی همراه

دکتر زاهد

دکتر لیلا طباطبایی

13

بررسی ارتباط سطح کالپروتکتین مدفوع با exacerbtionتنفسی دربیماران سیستیک فیبروزیس قبل وبعد از درمان آنتی بیوتیکی

دکتر امیرحسین حسینی

دکتر فاطمه کرامی

14

مقایسه سطح پلاکت در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک مزمن قبل و بعد از ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دکتر امیرحسین حسینی  

دکتر نغمه شریفی

15

بررسی شیوع کبد چرب و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان چاق مدارس تهران

دکتر فرید ایمان زاده

دکتر شیوا محمدی

16

بررسی روایی و پایایی ضایعات قرمز نقطه ای (Red spot lesions) در آندوسکوپی بیماران سلیاک در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی

دکتر محبوبه موذنی

17 

بررسی میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری و عوامل مرتبط با ان در بیماران مبتلا به سلیاک

دکتر امیرحسین حسینی

دکتر مریم زندی فائز

18

بررسی رابطه سطح کالپروتکتین مدفوع با بیماری ائوزینوفیلیک روده قبل و بعد از درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سالهای 95-98

دکتر پژمان روحانی

دکتر نرجس رجا بهشتی

19

بررسی نقایص ایمنی اولیه و ژنتیک آنها در بیماری التهابی روده با شروع زودرس

دکتر چاوش زاده نظری

دکتر گلناز اسماعلیان

20

بررسی اثربخشی داروی متفورمین در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

دکتر صانعی فرد

دکتر زهرا عیدیان

21

ﺑررﺳﯽ اثربخشی ﻧﺑوﻻﯾز ﺳﺎﻟﯾن ھﺎﯾﭘرﺗوﻧﯾﮏ در ﮐﺎھش دوره اﻧﺗوﺑﺎﺳﯾون در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU) بیمارستان مفید

دکتر طباطبایی عقدایی

دکتر محمد نیک پندار
22

بررسی توالی ژنی کودکان ایرانی مبتلا به بیماری التهابی روده مقاوم به درمان شروع زودرس

دکتر علی اکبر سیاری دکتر هادی جعفری تبار
23

بررسی کاربرد سونوگرافی رکتوم در تشخیص یبوست عملکردی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان کودکان مفید

دکتر فرید ایمان زاده دکتر اله نقدی
24

 بررسی اثر کپسول لیوفیلیزه ساکارومسیس بولاردی بر کیفیت زندگی و پیامدهای بالینی در کودکان با بیماری روده التهابی (IBD)

دکتر پژمان روحانی

 
25

بررسی رفتارهای تغذیه‌ای در کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس

دکتر پژمان روحانی

دکتر فیاض
26

بررسی آندوسکوپی و پاتولوژی دستگاه گوارش فوقانی در کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده

دکتر پژمان روحانی

دکتر زجاجی
27 یافته های چشمی در کودکان مبتلا به IBD

دکتر پژمان روحانی

دکتر مرادی
28

تاثیر ریشه کنی میکروب هلیکوباکتر پیلوری روی سطح ttg در کودکان مبتلا به سلیاک

دکتر پژمان روحانی

دکتر الهی
29

ارزیابی سلامت استخوان در کودکان مبتلا به التهاب مزمن روده در مراجعه کنندگان به بیمارستان کودکان مفید در سالهای 97-1395

دکتر پژمان روحانی

دکتر هاجر قربانی جلالیه
30

مقایسه اثربخشی Infliximab با Adalimumab در درمان کودکان مبتلا به بیماری التهابی مزمن روده مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان مفید طی سال‌های 97-95

دکتر پژمان روحانی

دکتر حسن احتشامی پور
31

بررسی اثر بخشی بالون دیلاتاسیون به کمک آندوسکوپی در کودکان مبتلا به آترزی ازوفاژیال

دکتر پژمان روحانی

دکتر عزیزی
32

بررسی علل و تظاهرات بالینی و یافته های اندوسکوپیک در بیماران مبتلا به پرفشاری ورید پورت در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید طی سالهای 93-98

دکتر پژمان روحانی

دکتر رزقی
33

 بررسی عوارض قلبی و ریوی به وسیله ی اکوکاردیوگرافی در کودکان مبتلا به سیروز طی سالهای 1395 الی 1398 در بیمارستان کودکان مفید

دکتر پژمان روحانی

دکتر معتمدی
34

بررسی سطح آنزیم های کبدی و عوامل مرتبط با افزایش آن در کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده

دکتر پژمان روحانی

دکتر مرادیان
35 رسی رابطه سطح کالپروتکتین مدفوع با بیماری ائوزینوفیلیک روده قبل و بعد از درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سالهای 95-

دکتر پژمان روحانی

دکتر بخشی
36 بررسی سطح خونی mmpt در بیماران مبتلا به کلستاز

دکتر پژمان روحانی

دکتر منیری راد
37   بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به اتوایمیون هپاتیت در کودکان

دکتر پژمان روحانی

 
38

بررسی اثربخشی مشاوره تغذیه در رشد بیماران مبتلا به سرطان نتایج

دکتر پژمان روحانی

دکتر آشتی جو
39

بررسی اثربخشی ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد اندوتلیال عروقی

 دکتر نقی دارا

دکتر رشید پور
40 

بررسی شیوع اختلالات روان پزشکی در کودکان با بی اختیاری مدفوعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی دکتر عاطفه سادات میرباذل

41

 

ارزیابی سطح سرب و عوامل مرتبط با آن در کودکان مراجعه کننده با یبوست عملکردی ودرد شکم به کلینیک گوارش کودکان در بیمارستان های مفید و لقمان حکیم

دکتر امیرحسین حسینی دکتر آناهیتا فیاض
42

بررسی تظاهرات گوارشی در بیماران نقص ایمنی مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سال ۱۳۹۸

دکتر امیرحسین حسینی دکتر سودا محمدزاده
43

تظاهرات هماتولوژیک بیماری سلیاک در بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی دکتر فاطمه رادان
44

مقایسه سونوگرافی رکتال از طریق شکم با توشه رکتال در تشخیص بی اختیاری مدفوع کودکان در بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی دکتر سارا باقری مقدم
45

بررسی عوارض نارسایی حاد کبد و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان کودکان مفید

دکتر امیرحسین حسینی دکتر بنفشه محمد حسین پور
46

طراحی آموزشی تغذیه بالینی کودکان جهت پزشکان متخصص کودکان درمرکز آموزشی درمانی کودکان مفید

دکتر سلیمان احمدی خانم موسوی نسب
47

بررسی فراوانی علل ارجاع به متخصصین اطفال ازطریق سیستم ارجاع پزشکان خانواده درمراکزجامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دکتر فرشته کرباسیان دکتر مینو ابوالحسنی
48

بررسی شیوع سوتغذیه در سرطان های شایع اطفال و تاثر مداخلات تغذیه ای بر آنها

دکتر بهشته النگ دکتر پرستو حدادی
49

ارزیابی شیوع سوء تغذیه و مداخله تغذیه اي در بیماران بستري در بیمارستان کودکان مفید طی سال هاي  1396-97

دکتر بهشته النگ دکتر صحابی
 

 

 طرح های پژوهشی:

شماره

عنوان طرح

مجری اصلی

1

مقایسه اثر شربت پلی اتیلن گیلکول با شربت لاکتولوز در کودکان 1 تا 15 سال مبتلا به یبوست مزمن عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا و همکاران

2

بررسی فراوانیHLA DQ 2, DQ8 و سایر آلل های ژنی در کودکان مبتلا به بیماری سلیاک مراجعه کننده به کلینیک گوارش کودکان مفید

دکتر نقی دارا و همکاران

3

بررسی اثربخشی گاستروستومی به شیوه ی اندوسکوپیک در شیر خواران و کودکان بستری در بیمارستان کودکان مفید طی سالهای 97-1391

دکتر نقی دارا و همکاران

4

بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با بی اختیاری مدفوعی در نوجوانان دبیرستان های شهر تهران

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران

5

بررسی مکمل های ویتامین و مینرال کودکان موجود در بازار از نظر تطابق آنها با استاندارد های ایران

دکتر علی اکبر سیاری و همکاران

6

بررسی اثر مکملیاری اسیدهای چرب امگا-3 بلند زنجیر برمحتوای چربی و سفتی کبد، مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی در کودکان مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی

دکتر بهشته النگ و همکاران

7

استاندارد سازی ابزارNutriCHEQ برای شناسایی کودکان 3-1 سال در معرض خطر تغذیه ای

دکتر بهشته النگ و همکاران

8

مقایسه اثر اضافه کردن اکتروئوتاید به درمان استاندارد خونریزی گوارشی غیر واریسی بر کاهش زمان خونریزی در کودکان

دکتر بهادر میررحیمی و همکاران

9

بررسی الگوی آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی در کودکان مبتلا به بیمار ی مزمن کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا و همکاران

 

10

تعیین فراوانی سطح سرب غیر طبیعی در کودکان مراجعه کننده با درد شکم به کلینیک گوارش در بیمارستانهای کودکان مفید و لقمان حکیم طی سال 1397

دکتر حسین حسنیان و همکاران

11

تعیین فراوانی سطح سرب غیر طبیعی در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به کلینیک گوارش در بیمارستانهای کودکان مفید و لقمان حکیم طی سال 1397

دکتر نسیم زمانی و همکاران

12

بررسی تاثیر جنسیت و سابقه فامیلی دیابت نوع 2 بر رابطه میان میزان فروکتوز دریافتی از طریق رژیم غذایی و بروز سندرم متابولیک در کودکان

دکتر پروین میرمیران و همکاران

13

مقایسه اثربخشی روش تغذیه ایی انترال زودرس با سایر روش‌های تغذیه ایی در بیماران نیازمند به ونتیلاتور

دکتر نقی دارا و همکاران

14 ثبت بیماریهای  التهابی روده کودکان

دکتر علی اکبر سیاری و همکاران

15 راه اندازی سامانه ثبت مسمومیت با سرب در کودکان ایرانی دکتر فرید ایمان زاده و همکاران
16

راه اندازی سامانه ثبت ارزیابی وضعیت سوءتغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان های کشور (ماه تا 18سال)

دکتر بهشته النگ و همکاران
17

راه اندازی سامانه ثبت ارزیابی بیماری کبد چرب در کودکان ایران

دکتر بهشته النگ و همکاران
18

راه اندازی سامانه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیکPEDS-CORI )سیستم پایگاه داده های اندوسکوپی اطفال- پژوهشی بالینی نتایج بالینی) و بیوپسی کبد در کودکان در ایران

دکتر نقی دارا  و همکاران
19

راه اندازی سامانه ثبت ارزیابی چاقی و اضافه وزن در کودکان ایران

دکتر علی اکبر سیاری و همکاران

20

راه اندازی سامانه ثبت بیماری ویلسون در کودکان

دکتر پژمان روحانی و همکاران
21

راه اندازی سامانه ثبت بیماری هپاتیت اتوایمیون در کودکان

دکتر پژمان روحانی و همکاران
22

راه اندازی نظام ثبت نارسایی حاد کبد در کودکان و شیرخواران در ایران

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران

23

بررسی عوارض گاستروستومی و عوامل مرتبط با آنها در کودکان بستری در بیمارستان کودکان مفید

دکتر نقی دارا  و همکاران
24

غربالگری بیماری سلیاک در خانواده های کودکان مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید

دکتر کتایون خاتمی و همکاران
25

بررسی میزان تاخیر در ارائه مراقبتهای پرستاری

دکتر فراهانی و همکاران
26

بررسی دانش و نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشکده های پرستاری و مامایی شهر تهران در ارتباط با سرقت علمی سال

دکتر فراهانی و همکاران
27

بررسی میزان شیوع کاهش تراکم استخوان و عوامل خطر مرتبط با آن در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن دستگاه گوارش و پانکراس در بیمارستان کودکان مفید

دکتر نقی دارا  و همکاران
28

بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر تغییرات Fractional exhalation Nitric Oxide (FeNO)، علائم ریوی و ایندکس توده بدنی (BMI) در بیماران فیبروز کیستیک

دکتر صدر  و همکاران
29

بررسی حضور گرانول های ائوزینوفیل با استفاده از CCR3 و MBP در نمونه های بیوپسی مری بیماران مشکوک به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک

دکتر مهرناز مصداقی و همکاران
30

بررسی حضور گرانولهای ائوزینوفیل براساس مارکرهای CCR3 و MBP در بیوپسی کولون بیماران مشکوک به کولیت ائوزینوفیلیک

دکتر مهرناز مصداقی و همکاران
31

مقایسه روش بیهوشی با لوله گذاری تراشه و بدون لوله گذاری تراشه در کودکان زیر دو سال کاندید آندوسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر رضوی و همکاران
32

بررسی اثربخشی ریسپریدون در درمان یبوست عملکردی و بی اختیاری مدفوع ناشی از آن در کودکان بالای 4 سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی همراه و کودکان بدون اختلالات روانپزشکی همراه

دکتر زاهد و همکاران
33

بررسی ارتباط سطح کالپروتکتین مدفوع با exacerbtion تنفسی دربیماران سیستیک فیبروزیس قبل وبعد از درمان آنتی بیوتیکی

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران

 
34

مقایسه سطح پلاکت در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک مزمن قبل و بعد از ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران

 
35

بررسی شیوع کبد چرب و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان چاق مدارس تهران

دکتر فرید ایمان زاده و همکاران
36

بررسی روایی و پایایی ضایعات قرمز نقطه ای (Red spot lesions ) در آندوسکوپی بیماران سلیاک در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران 
37

بررسی میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری و عوامل مرتبط با ان در بیماران مبتلا به سلیاک

دکتر امیرحسین حسینی و همکاران
38

بررسی رابطه سطح کالپروتکتین مدفوع با بیماری ائوزینوفیلیک روده قبل و بعد از درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سالهای 95-98

دکتر پژمان روحانی و همکاران
39

بررسی نقایص ایمنی اولیه و ژنتیک آنها در بیماری التهابی روده با شروع زودرس

دکتر چاوش زاده نظری و همکاران
40

بررسی اثربخشی داروی متفورمین در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

دکتر صانعی فرد و همکاران
41 ﺑررﺳﯽ اثربخشی ﻧﺑوﻻﯾز ﺳﺎﻟﯾن ھﺎﯾﭘرﺗوﻧﯾﮏ در ﮐﺎھش دوره اﻧﺗوﺑﺎﺳﯾون در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU) بیمارستان مفید دکتر طباطبایی عقدایی و همکاران
42    
 
پایان نامه ها:

 

      

شماره

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

دانشجو

1

مقایسه اثر شربت پلی اتیلن گیلکول با شربت لاکتولوز در کودکان 1 تا 15 سال مبتلا به یبوست مزمن عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا

دکتر یسرا حق شناس

2

بررسی فراوانیHLA DQ 2, DQ8 و سایر آلل های ژنی در کودکان مبتلا به بیماری سلیاک مراجعه کننده به کلینیک گوارش کودکان مفید

دکتر نقی دارا

دکتر مینا نخبه زعیم

3

بررسی الگوی آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی در کودکان مبتلا به بیمار ی مزمن کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا

دکتر مهسا بشارت

4

بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با بی اختیاری مدفوعی در نوجوانان دبیرستان های شهر تهران

دکتر امیرحسین حسینی

دکتر سمانه صادقی

5 

مقایسه اثر اضافه کردن اکتروئوتاید به درمان استاندارد خونریزی گوارشی غیر واریسی بر کاهش زمان خونریزی در کودکان

دکتر بهادر میررحیمی

 

6

مقایسه اثربخشی روش تغذیه ایی انترال زودرس با سایر روش‌های تغذیه ایی در بیماران نیازمند به ونتیلاتور

دکتر نقی دارا

دکتر مهران موحد محمدی

7

غربالگری بیماری سلیاک در خانواده های کودکان مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید

دکتر کتایون خاتمی

دکتر راحله نبوی زاده

8

بررسی میزان شیوع کاهش تراکم استخوان و عوامل خطر مرتبط با آن در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن دستگاه گوارش و پانکراس در بیمارستان کودکان مفید

دکتر نقی دارا  

دکتر پرنیان جمشیدی

9

بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر تغییرات Fractional exhalation Nitric Oxide (FeNO)، علائم ریوی و ایندکس توده بدنی (BMI) در بیماران فیبروز کیستیک

دکتر صدر  

دکتر نفیسه فدوی

10

بررسی حضور گرانول های ائوزینوفیل با استفاده از CCR3و MBPدر نمونه های بیوپسی مری بیماران مشکوک به ازوفاژیت ائوزینوفیلیک

دکتر مهرناز مصداقی

 سبا ابراهیمی

11

بررسی حضور گرانولهای ائوزینوفیل براساس مارکرهای CCR3و MBPدر بیوپسی کولون بیماران مشکوک به کولیت ائوزینوفیلیک

دکتر مهرناز مصداقی

ساقی خاتمی

12

بررسی اثربخشی ریسپریدون در درمان یبوست عملکردی و بی اختیاری مدفوع ناشی از آن در کودکان بالای 4 سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی همراه و کودکان بدون اختلالات روانپزشکی همراه

دکتر زاهد

دکتر لیلا طباطبایی

13

بررسی ارتباط سطح کالپروتکتین مدفوع با exacerbtionتنفسی دربیماران سیستیک فیبروزیس قبل وبعد از درمان آنتی بیوتیکی

دکتر امیرحسین حسینی

دکتر فاطمه کرامی

14

مقایسه سطح پلاکت در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک مزمن قبل و بعد از ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دکتر امیرحسین حسینی  

دکتر نغمه شریفی

15

بررسی شیوع کبد چرب و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان چاق مدارس تهران

دکتر فرید ایمان زاده

دکتر شیوا محمدی

16

بررسی روایی و پایایی ضایعات قرمز نقطه ای (Red spot lesions) در آندوسکوپی بیماران سلیاک در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی

دکتر محبوبه موذنی

17 

بررسی میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری و عوامل مرتبط با ان در بیماران مبتلا به سلیاک

دکتر امیرحسین حسینی

دکتر مریم زندی فائز

18

بررسی رابطه سطح کالپروتکتین مدفوع با بیماری ائوزینوفیلیک روده قبل و بعد از درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سالهای 95-98

دکتر پژمان روحانی

دکتر نرجس رجا بهشتی

19

بررسی نقایص ایمنی اولیه و ژنتیک آنها در بیماری التهابی روده با شروع زودرس

دکتر چاوش زاده نظری

دکتر گلناز اسماعلیان

20

بررسی اثربخشی داروی متفورمین در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

دکتر صانعی فرد

دکتر زهرا عیدیان

21

ﺑررﺳﯽ اثربخشی ﻧﺑوﻻﯾز ﺳﺎﻟﯾن ھﺎﯾﭘرﺗوﻧﯾﮏ در ﮐﺎھش دوره اﻧﺗوﺑﺎﺳﯾون در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU) بیمارستان مفید

دکتر طباطبایی عقدایی

دکتر محمد نیک پندار
22

بررسی توالی ژنی کودکان ایرانی مبتلا به بیماری التهابی روده مقاوم به درمان شروع زودرس

دکتر علی اکبر سیاری دکتر هادی جعفری تبار
23

بررسی کاربرد سونوگرافی رکتوم در تشخیص یبوست عملکردی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان کودکان مفید

دکتر فرید ایمان زاده دکتر اله نقدی
24

 بررسی اثر کپسول لیوفیلیزه ساکارومسیس بولاردی بر کیفیت زندگی و پیامدهای بالینی در کودکان با بیماری روده التهابی (IBD)

دکتر پژمان روحانی

 
25

بررسی رفتارهای تغذیه‌ای در کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس

دکتر پژمان روحانی

دکتر فیاض
26

بررسی آندوسکوپی و پاتولوژی دستگاه گوارش فوقانی در کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده

دکتر پژمان روحانی

دکتر زجاجی
27 یافته های چشمی در کودکان مبتلا به IBD

دکتر پژمان روحانی

دکتر مرادی
28

تاثیر ریشه کنی میکروب هلیکوباکتر پیلوری روی سطح ttg در کودکان مبتلا به سلیاک

دکتر پژمان روحانی

دکتر الهی
29

ارزیابی سلامت استخوان در کودکان مبتلا به التهاب مزمن روده در مراجعه کنندگان به بیمارستان کودکان مفید در سالهای 97-1395

دکتر پژمان روحانی

دکتر هاجر قربانی جلالیه
30

مقایسه اثربخشی Infliximab با Adalimumab در درمان کودکان مبتلا به بیماری التهابی مزمن روده مراجعه‌کننده به بیمارستان کودکان مفید طی سال‌های 97-95

دکتر پژمان روحانی

دکتر حسن احتشامی پور
31

بررسی اثر بخشی بالون دیلاتاسیون به کمک آندوسکوپی در کودکان مبتلا به آترزی ازوفاژیال

دکتر پژمان روحانی

دکتر عزیزی
32

بررسی علل و تظاهرات بالینی و یافته های اندوسکوپیک در بیماران مبتلا به پرفشاری ورید پورت در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید طی سالهای 93-98

دکتر پژمان روحانی

دکتر رزقی
33

 بررسی عوارض قلبی و ریوی به وسیله ی اکوکاردیوگرافی در کودکان مبتلا به سیروز طی سالهای 1395 الی 1398 در بیمارستان کودکان مفید

دکتر پژمان روحانی

دکتر معتمدی
34

بررسی سطح آنزیم های کبدی و عوامل مرتبط با افزایش آن در کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده

دکتر پژمان روحانی

دکتر مرادیان
35 رسی رابطه سطح کالپروتکتین مدفوع با بیماری ائوزینوفیلیک روده قبل و بعد از درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سالهای 95-

دکتر پژمان روحانی

دکتر بخشی
36 بررسی سطح خونی mmpt در بیماران مبتلا به کلستاز

دکتر پژمان روحانی

دکتر منیری راد
37   بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به اتوایمیون هپاتیت در کودکان

دکتر پژمان روحانی

 
38

بررسی اثربخشی مشاوره تغذیه در رشد بیماران مبتلا به سرطان نتایج

دکتر پژمان روحانی

دکتر آشتی جو
39

بررسی اثربخشی ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد اندوتلیال عروقی

 دکتر نقی دارا

دکتر رشید پور
40 

بررسی شیوع اختلالات روان پزشکی در کودکان با بی اختیاری مدفوعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی دکتر عاطفه سادات میرباذل

41

 

ارزیابی سطح سرب و عوامل مرتبط با آن در کودکان مراجعه کننده با یبوست عملکردی ودرد شکم به کلینیک گوارش کودکان در بیمارستان های مفید و لقمان حکیم

دکتر امیرحسین حسینی دکتر آناهیتا فیاض
42

بررسی تظاهرات گوارشی در بیماران نقص ایمنی مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سال ۱۳۹۸

دکتر امیرحسین حسینی دکتر سودا محمدزاده
43

تظاهرات هماتولوژیک بیماری سلیاک در بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی دکتر فاطمه رادان
44

مقایسه سونوگرافی رکتال از طریق شکم با توشه رکتال در تشخیص بی اختیاری مدفوع کودکان در بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی دکتر سارا باقری مقدم
45

بررسی عوارض نارسایی حاد کبد و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان کودکان مفید

دکتر امیرحسین حسینی دکتر بنفشه محمد حسین پور
46

طراحی آموزشی تغذیه بالینی کودکان جهت پزشکان متخصص کودکان درمرکز آموزشی درمانی کودکان مفید

دکتر سلیمان احمدی خانم موسوی نسب
47

بررسی فراوانی علل ارجاع به متخصصین اطفال ازطریق سیستم ارجاع پزشکان خانواده درمراکزجامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دکتر فرشته کرباسیان دکتر مینو ابوالحسنی
48

بررسی شیوع سوتغذیه در سرطان های شایع اطفال و تاثر مداخلات تغذیه ای بر آنها

دکتر بهشته النگ دکتر پرستو حدادی
49

ارزیابی شیوع سوء تغذیه و مداخله تغذیه اي در بیماران بستري در بیمارستان کودکان مفید طی سال هاي  1396-97

دکتر بهشته النگ دکتر صحابی
 

 

تنظیمات قالب