×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

کتاب ها

1. راهنمای پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری شیرخواران و کودکان مبتلا به آلرژی به پروتئین شیر گاو

تالیف: گروه مولفان

 

 

 

 

 

 

 

2. خوب بخورید

مترجمان: دکتر بهشته النگ، دکتر علی اکبر سیاری،  دکتر فرید ایمان زاده، شیوا دهقانی، زهرا فاضلی فارسانی، مهناز افضلی سهرابی

 3. پیشرفت های راتلج در جامعه شناسی- نقش خانواده، فرهنگ و خود در گسترش اختلالات خوردن

مترجمین: لیلا پیرمحمدی پورفرد، مهدی پیرمحمدی پورفرد

 

 

تنظیمات قالب